Saturday

MAY TAY HUNI AYAN

Sardar G Chat se nechay geray.Log akhaty ho gaye or Pocha sardar G ke hoya sardar g Bolay monu ke pata me te apay hun ayan.

No comments: